Estructures - 379 llibres

Ordenar

Números gordos en el proyecto de estructuras

Aquest llibre pretén que el seu lector, tingui a mà un recordatori de...

Text a castellà

Aquest llibre pretén que el seu lector, tingui a mà un recordatori de mètodes senzills que l'ajudin a tenir un ordre de magnitud d'alguns problemes estructurals.

169 p.: 21 x 15 cm; rústica
.

Cost sense IVA : 19.23 €
Cost soci 18.27 €

Les Energies a l'Arquitectura

Des de la percepció ambiental i el confort fins a la constatació del ...

Des de la percepció ambiental i el confort fins a la constatació del valor espacial de l'energia en l'obra dels arquitectes més importants,cal conèixer com actuen i quina influència tenen les energies ambientals en el fet arquitectònic.219 p.:fot.,b/n;25 x 19 cm;rústica
.

Cost sense IVA : 27.98 €
Cost soci 26.58 €

Cálculo, construcción, patología y rehabilitación de forjados de edificación: unidireccionales y sin vigas-hormigón metálicos y mixtos

Aquest llibre presenta una exposició sistemàtica dels forjats, tant d...

Aquest llibre presenta una exposició sistemàtica dels forjats, tant dels unidireccionals com dels sense bigues. Es mostren les solucions de formigó armat i de formigó pretensat, ambdues en les seves variants de forjats "in situ" i de forjats prefabricats. 1024 p.: il., gràf. b/n; 25x17 cm; tapa dura

Text en castellà
.

Cost sense IVA : 108.65 €
Cost soci 108.65 €

Patología de estructuras de hormigón armado y pretensado

Segona edició d'aquesta publicació que analitza les estadístiques de ...

Text en castellà

Segona edició d'aquesta publicació que analitza les estadístiques de danys i els seus mecanismes, així com també la influència de les variacions resistents i dimensionals en la seguretat. Proposa, també, diversos estudis de cas i recomanacions per a la investigació de cadascun d'ells. 2 v.: il., gràf.; 23x16 cm; tapa dura

.

Cost sense IVA : 105.77 €
Cost soci 105.77 €

Techos verdes, sencillo y eficaz: planificación, ejecución, consejos prácticos

Una guia que presenta una sèrie de sistemes per enjardinar sostres pl...

Text en castellà. Traduït de l'edició en alemany

Una guia que presenta una sèrie de sistemes per enjardinar sostres plans i inclinats. Explica els seus avantatges i inconvenients, els detalls constructius, les xifres de costos i les indicacions per a l'autoconstrucció. 87 p.: fot., gràf. b/n; 24x17 cm; rústica

.

Cost sense IVA : 18.75 €
Cost soci 17.82 €

Muros de contención y muros de sótano

Tercera edició d'aquest exhaustiu volum aparegut l'any 1987, que ofer...

Tercera edició d'aquest exhaustiu volum aparegut l'any 1987, que ofereix una informació totalment actualitzada, amb canvis i addicions molt importants: adopció del diagrama rectangular de pressió sobre el sòl, nova presentació del tema de l'anclatge en punta de les armadures de puntera i taló, incorporació de cinc nous capítols, ... 377 p.; 25x17 cm.; tapa dura

.

Cost sense IVA : 63.46 €
Cost soci 60.29 €

Estructuras de Acero 1

Aquesta 3a edició revisada ampliada i actualitzada està adaptada a la...

Text a castellà

Aquesta 3a edició revisada ampliada i actualitzada està adaptada a la instrucció EAE de 2011 i al recentment publicat DB SE-A ??del CTE DE 2012.Incluye també les disposicions del Eurocodi 3.

gràfiques i dibuixos; 17.5 x 18 cm, tapa dura
.

Cost sense IVA : 59.62 €
Cost soci 56.64 €

Guía de aplicación de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08): Edificación

Publicació capitulada de Sèrie Normatives elaborada per la qual la Co...

Publicació capitulada de Sèrie Normatives elaborada per la qual la Comissió Permanent del Formigó (CPH) valorant la conveniència de desenvolupar aspectes relatius al marc tècnic en què es basa la Instrucció EHE-08 i la seva aplicació a elements d'ús freqüent en estructures d'edificació; respectant els principis, postulats i text reglamentari de la Instrucció. DL: M-16.251-2014.

606 p .; il., b / n; 30x21 cm .; rústica
.

Cost sense IVA : 26.92 €
Cost soci 25.57 €

Simulación Visual de Materiales.Teoría.Tecnicas.Análisis de Casos

La simulación de materiales tiene una gran importancia, teórica y prá...

La simulación de materiales tiene una gran importancia, teórica y práctica, desde múltiples puntos de vista y aplicaciones profesionales. Es un requisito fundamental para la creación de escenarios virtuales y está imbricada en el propio proceso de diseño.

.

Cost sense IVA : 55.77 €
Cost soci 52.98 €

Manual para el diseño, cálculo y construcción de apeos y refuerzos alternativos

Amb la publicació d'aquest manual es pretén dotar d'un instrument efi...

Amb la publicació d'aquest manual es pretén dotar d'un instrument eficaç en l'adopció de mesures de seguretat per a aquells professionals que s'enfronten a la rehabilitació o al manteniment d'edificacions deficients, denominant com a tals aquelles construccions, antigues o modernes, d'interès monumental o sense ell, però que ofereixen carències o deficiències importants. 634 p.: il., fot. b/n; 26x21 cm; rústica

Text en castellà
.

Cost sense IVA : 48.08 €
Cost soci 45.68 €

Flooring volume 2

Volume 1 of the publication should aid in the construction and the de...

Volume 1 of the publication should aid in the construction and the design of flooring. In addition to a fundamental theoretical basis, it offers decision-making tips and background information on various types of flooring and materials as well as how to plan proper structural connections and transitions.

.

Cost sense IVA : 53.39 €
Cost soci 50.72 €

Estructuras de Madera.Uniones

Este libro constituye el segundo volumen de la obra dedicada a las es...

Este libro constituye el segundo volumen de la obra dedicada a las estructuras de madera que comenzó con la publicación en 2013 de las bases de cálculo y que ahora continúa con el estudio de los sistemas de unión. Está dirigido al estudiante y al profesional dedicado al proyecto y cálculo de estructuras de madera con un planteamiento didáctico incluyendo ejemplos de cálculo de cada tema expuesto.

.

Cost sense IVA : 36.0 €
Cost soci 36.0 €

Razón y ser de los tipos estructurales.

El 1957, Eduardo Torroja publica Raó i Ser dels tipus estructurals, l...

El 1957, Eduardo Torroja publica Raó i Ser dels tipus estructurals, llibre de difícil catalogació en la literatura tècnica sobre enginyeria estructural. No és un llibre de text sobre anàlisi estructural ni sobre el comportament dels seus materials, encara que té un profund caràcter didàctic en els dos sentits. Ni és un llibre només informatiu sobre els tipus estructurals a l'ús i les seves formes. Ni, encara menys, és un llibre d'investigació. És, més aviat, el conjunt de reflexions que un projectista d'estructures exposa com a esquema del seu procés mental, tant racional com irracional, o emocional, a l'hora de plantejar-se un nou projecte, del pòsit d'experiències i vivències d'una vida de treball en aquest camp.

.

Cost sense IVA : 36.54 €
Cost soci 34.71 €

Estructuras de Hormigón Armado

El objetivo de esta publicación, adaptada a la nueva normativa EHE-08...

El objetivo de esta publicación, adaptada a la nueva normativa EHE-08, es sintetizar los conceptos fundamentales de los méetódos de cálculo y complementarlos con la aplicación práctica sobre los diferentes elementos de una misma estructura.181 pp.: 25 x 19 cm.; rústica
.

Cost sense IVA : 17.5 €
Cost soci 16.63 €

Càlcul d'Estructures

Aquest llibre,de caràcter fonamentalment pràctic,ofereix una visió ge...

Text en Català

Aquest llibre,de caràcter fonamentalment pràctic,ofereix una visió general de les hipòtesis bàsiques de la resistència dels materials i l'anàlisi i el càlcul d'estructures arquitectòniques i d'enginyeria.262 p.:dibuixos,gràfiques;25 x 19 cm;rústica
.

Cost sense IVA : 33.94 €
Cost soci 32.24 €

EAE Instrucción de Acero Estructural

Nova Instrucció d'Acer Estructural amb comentaris dels membres de la ...

Nova Instrucció d'Acer Estructural amb comentaris dels membres de la Comissió Permanent d'Estructures de Acero.Recoge també de manera explícita la possibilitat d'utilitzar els Eurocodis per al Càlcul de l'estructura d'acer en el projecte.

br> 655 p.: 30 x 21 cm; rústica
.

Cost sense IVA : 31.73 €
Cost soci 30.14 €

STRUCTURAL ANALYSIS AND ASSESSMENT OF GUASTAVINO VAULTING

Anàlisi Estructural i Avaluació de les Voltes d'Guastavino.Tesi docto...

Anàlisi Estructural i Avaluació de les Voltes d'Guastavino.Tesi doctoral de Megan L. Reese.Text en Català, Castellà i castellà.

.

Cost sense IVA : 19.23 €
Cost soci 18.27 €

Construcción de estructuras de madera

En este libro se exponen los aspectos fundamentales de las propiedade...

Text en Castellà

En este libro se exponen los aspectos fundamentales de las propiedades de la madera y del comportamiento de los elementos estructurales construidos con la misma,tanto en madera tradicional o aserrada,como en madera laminada encolada.433 p.:24 x 17 cm;rústica
.

Cost sense IVA : 29.9 €
Cost soci 28.41 €

Estructuras para arquitectos

L'autor estableix una relació entre la intuïció i el coneixement cien...

L'autor estableix una relació entre la intuïció i el coneixement científic de les estructures. Aquesta tercera edició conté una àmplia cobertura dels principis bàsics de les estructures arquitectòniques, i posa èmfasi als sistemes moderns i a les diferents tipologies. 254 p.: il., gràf. b/n; 20x14 cm; rústica

Text en castellà. Traduït de l'edició en anglès
.

Cost sense IVA : 8.17 €
Cost soci 7.76 €

Càlcul per a l'arquitectura

Llibre que té com a objectiu facilitar a l'estudiant del primer curs ...

Text en català

Llibre que té com a objectiu facilitar a l'estudiant del primer curs d'Arquitectura l'aprenentatge dels apartats de càlcul que s'ofereixen en el marc de la seva formació matemàtica inicial. La primera part es centra en sis temes bàsics: l'art de calcular, calcular comptant, calcular amb trigonometria, calcular funcionalment, calcular numèricament i generar corbes i superfícies. En la segona, es desenvolupen conceptes fonamentals de Matemàtiques. 296 p.: il.; 26x21 cm; rústica

.

Cost sense IVA : 25.67 €
Cost soci 24.39 €

Tratado de construcción: fachadas y cubiertas (II)

Un completíssim tractat que analitza les façanes i les cobert...

Text en castellà

Un completíssim tractat que analitza les façanes i les cobertes com a sistemes de tancament, així com també les funcions d'aquests sistemes, les seves tècniques, els elements constructius i les solucions més utilitzades. 294 p.: il., fot. b/n; 26x21 cm; rústica

.

Cost sense IVA : 19.23 €
Cost soci 18.27 €

Proyectista de estructuras metálicas, El, 1

Manual que analitza tot el necessari per projectar, des de les fórmul...

Manual que analitza tot el necessari per projectar, des de les fórmules i la seva aplicació, fins a totes les taules de perfils, moments i esforços necessaris. Inclou nombrosos dibuixos, gràfics, diagrames i taules per a una millor interpretació. 266 p.: il., gràf. b/n; 21x15 cm; rústica

Text en castellà
.

Cost sense IVA : 17.69 €
Cost soci 16.81 €