Estructures - 376 llibres

Ordenar

Les Energies a l'Arquitectura

Des de la percepció ambiental i el confort fins a la constatació del ...

Des de la percepció ambiental i el confort fins a la constatació del valor espacial de l'energia en l'obra dels arquitectes més importants,cal conèixer com actuen i quina influència tenen les energies ambientals en el fet arquitectònic.219 p.:fot.,b/n;25 x 19 cm;rústica
.

Cost sense IVA : 27.98 €
Cost soci 26.58 €

Cálculo, construcción, patología y rehabilitación de forjados de edificación: unidireccionales y sin vigas-hormigón metálicos y mixtos

Aquest llibre presenta una exposició sistemàtica dels forjats, tant d...

Aquest llibre presenta una exposició sistemàtica dels forjats, tant dels unidireccionals com dels sense bigues. Es mostren les solucions de formigó armat i de formigó pretensat, ambdues en les seves variants de forjats "in situ" i de forjats prefabricats. 1024 p.: il., gràf. b/n; 25x17 cm; tapa dura

Text en castellà
.

Cost sense IVA : 108.65 €
Cost soci 108.65 €

Números gordos en el proyecto de estructuras

Aquest llibre pretén que el seu lector, tingui a mà un recordatori de...

Text a castellà

Aquest llibre pretén que el seu lector, tingui a mà un recordatori de mètodes senzills que l'ajudin a tenir un ordre de magnitud d'alguns problemes estructurals.

169 p.: 21 x 15 cm; rústica
.

Cost sense IVA : 19.23 €
Cost soci 18.27 €

Techos verdes, sencillo y eficaz: planificación, ejecución, consejos prácticos

Una guia que presenta una sèrie de sistemes per enjardinar sostres pl...

Text en castellà. Traduït de l'edició en alemany

Una guia que presenta una sèrie de sistemes per enjardinar sostres plans i inclinats. Explica els seus avantatges i inconvenients, els detalls constructius, les xifres de costos i les indicacions per a l'autoconstrucció. 87 p.: fot., gràf. b/n; 24x17 cm; rústica

.

Cost sense IVA : 18.75 €
Cost soci 17.82 €

Muros de contención y muros de sótano

Tercera edició d'aquest exhaustiu volum aparegut l'any 1987, que ofer...

Tercera edició d'aquest exhaustiu volum aparegut l'any 1987, que ofereix una informació totalment actualitzada, amb canvis i addicions molt importants: adopció del diagrama rectangular de pressió sobre el sòl, nova presentació del tema de l'anclatge en punta de les armadures de puntera i taló, incorporació de cinc nous capítols, ... 377 p.; 25x17 cm.; tapa dura

.

Cost sense IVA : 54.81 €
Cost soci 52.07 €

Guía de aplicación de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08): Edificación

Publicació capitulada de Sèrie Normatives elaborada per la qual la Co...

Publicació capitulada de Sèrie Normatives elaborada per la qual la Comissió Permanent del Formigó (CPH) valorant la conveniència de desenvolupar aspectes relatius al marc tècnic en què es basa la Instrucció EHE-08 i la seva aplicació a elements d'ús freqüent en estructures d'edificació; respectant els principis, postulats i text reglamentari de la Instrucció. DL: M-16.251-2014.

606 p .; il., b / n; 30x21 cm .; rústica
.

Cost sense IVA : 26.92 €
Cost soci 25.57 €

Manual para el diseño, cálculo y construcción de apeos y refuerzos alternativos

Amb la publicació d'aquest manual es pretén dotar d'un instrument efi...

Amb la publicació d'aquest manual es pretén dotar d'un instrument eficaç en l'adopció de mesures de seguretat per a aquells professionals que s'enfronten a la rehabilitació o al manteniment d'edificacions deficients, denominant com a tals aquelles construccions, antigues o modernes, d'interès monumental o sense ell, però que ofereixen carències o deficiències importants. 634 p.: il., fot. b/n; 26x21 cm; rústica

Text en castellà
.

Cost sense IVA : 48.08 €
Cost soci 45.68 €

Razón y ser de los tipos estructurales.

El 1957, Eduardo Torroja publica Raó i Ser dels tipus estructurals, l...

El 1957, Eduardo Torroja publica Raó i Ser dels tipus estructurals, llibre de difícil catalogació en la literatura tècnica sobre enginyeria estructural. No és un llibre de text sobre anàlisi estructural ni sobre el comportament dels seus materials, encara que té un profund caràcter didàctic en els dos sentits. Ni és un llibre només informatiu sobre els tipus estructurals a l'ús i les seves formes. Ni, encara menys, és un llibre d'investigació. És, més aviat, el conjunt de reflexions que un projectista d'estructures exposa com a esquema del seu procés mental, tant racional com irracional, o emocional, a l'hora de plantejar-se un nou projecte, del pòsit d'experiències i vivències d'una vida de treball en aquest camp.

.

Cost sense IVA : 36.54 €
Cost soci 34.71 €

Càlcul d'Estructures

Aquest llibre,de caràcter fonamentalment pràctic,ofereix una visió ge...

Text en Català

Aquest llibre,de caràcter fonamentalment pràctic,ofereix una visió general de les hipòtesis bàsiques de la resistència dels materials i l'anàlisi i el càlcul d'estructures arquitectòniques i d'enginyeria.262 p.:dibuixos,gràfiques;25 x 19 cm;rústica
.

Cost sense IVA : 33.94 €
Cost soci 32.24 €

EAE Instrucción de Acero Estructural

Nova Instrucció d'Acer Estructural amb comentaris dels membres de la ...

Nova Instrucció d'Acer Estructural amb comentaris dels membres de la Comissió Permanent d'Estructures de Acero.Recoge també de manera explícita la possibilitat d'utilitzar els Eurocodis per al Càlcul de l'estructura d'acer en el projecte.

br> 655 p.: 30 x 21 cm; rústica
.

Cost sense IVA : 31.73 €
Cost soci 30.14 €

Construcción de estructuras de madera

En este libro se exponen los aspectos fundamentales de las propiedade...

Text en Castellà

En este libro se exponen los aspectos fundamentales de las propiedades de la madera y del comportamiento de los elementos estructurales construidos con la misma,tanto en madera tradicional o aserrada,como en madera laminada encolada.433 p.:24 x 17 cm;rústica
.

Cost sense IVA : 29.9 €
Cost soci 28.41 €

Càlcul per a l'arquitectura

Llibre que té com a objectiu facilitar a l'estudiant del primer curs ...

Text en català

Llibre que té com a objectiu facilitar a l'estudiant del primer curs d'Arquitectura l'aprenentatge dels apartats de càlcul que s'ofereixen en el marc de la seva formació matemàtica inicial. La primera part es centra en sis temes bàsics: l'art de calcular, calcular comptant, calcular amb trigonometria, calcular funcionalment, calcular numèricament i generar corbes i superfícies. En la segona, es desenvolupen conceptes fonamentals de Matemàtiques. 296 p.: il.; 26x21 cm; rústica

.

Cost sense IVA : 25.67 €
Cost soci 24.39 €

Estructuras de Hormigón Armado

El objetivo de esta publicación, adaptada a la nueva normativa EHE-08...

El objetivo de esta publicación, adaptada a la nueva normativa EHE-08, es sintetizar los conceptos fundamentales de los méetódos de cálculo y complementarlos con la aplicación práctica sobre los diferentes elementos de una misma estructura.181 pp.: 25 x 19 cm.; rústica
.

Cost sense IVA : 17.5 €
Cost soci 16.63 €

Materiales cerámicos VI

Libro que presenta las trabajos realizados por los alumnos de la Cáte...

Text en Castellà

Libro que presenta las trabajos realizados por los alumnos de la Cátedra Cerámica Barcelona 2009/10.Curso focalizado en su totalidad en definir propuestas para pavimentar espacios exteriores,espacios urbanos.86 p.:fot.,col.;24 x 17 cm;tapa dura
.

Cost sense IVA : 14.4 €
Cost soci 13.68 €

STRUCTURAL ANALYSIS AND ASSESSMENT OF GUASTAVINO VAULTING

Anàlisi Estructural i Avaluació de les Voltes d'Guastavino.Tesi docto...

Anàlisi Estructural i Avaluació de les Voltes d'Guastavino.Tesi doctoral de Megan L. Reese.Text en Català, Castellà i castellà.

.

Cost sense IVA : 19.23 €
Cost soci 18.27 €

Estructuras para arquitectos

L'autor estableix una relació entre la intuïció i el coneixement cien...

L'autor estableix una relació entre la intuïció i el coneixement científic de les estructures. Aquesta tercera edició conté una àmplia cobertura dels principis bàsics de les estructures arquitectòniques, i posa èmfasi als sistemes moderns i a les diferents tipologies. 254 p.: il., gràf. b/n; 20x14 cm; rústica

Text en castellà. Traduït de l'edició en anglès
.

Cost sense IVA : 8.17 €
Cost soci 7.76 €

Manual de aplicación de las recomendaciones RPM - RPX / 95

La Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment, que és des...

La Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment, que és des d'on s'ha promogut el projecte i la construcció de la major part de ponts mixtes, va decidir redactar les Recomanacions per al Projecte de Ponts Metàl·lics (RPM-95) i de Ponts Mixtes (RPX-95), amb l'objectiu de promoure la qualitat d'aquest tipus de projectes i obres i de difondre els coneixements actualitzats entre el col·lectiu de professionals. 570 p.: il., gràf. b/n; 29x21 cm; rústica

Text en castellà
.

Cost sense IVA : 20.23 €
Cost soci 19.22 €
Cost sense IVA : 3.85 €
Cost soci 3.66 €

Control de ejecución de puentes de hormigón

L'objectiu d'aquesta publicació és desenvolupar allò establert per l'...

L'objectiu d'aquesta publicació és desenvolupar allò establert per l'EHE i aprofundir en els diferents aspectes del control d'execució de ponts de formigó. 23 p.; 30x21 cm; rústica + 1 CD-ROM

Text en castellà
.

Cost sense IVA : 6.75 €
Cost soci 6.41 €

Guia per a l'ús de la instrucció EFHE: instrucció per al projecte i l'execució de sostres unidireccionals de formigó estructural realitzats amb elements prefabricats

L'objectiu d'aquesta publicació és sintetitzar els aspectes fonamenta...

L'objectiu d'aquesta publicació és sintetitzar els aspectes fonamentals de la nova Instrucció per tal de permetre una aplicació ràpida dels seus preceptes als projectes i a les obres. 51 p.: gràf. b/n; 21x16 cm; rústica

Text en català. Disposem de l'edició en castellà, ISBN 84-7853-444-X
.

Cost sense IVA : 7.21 €
Cost soci 6.85 €

Guía para el uso de la instrucción EFHE: instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados

52 p.: gràf. b/n; 21x16 cm; rústica

52 p.: gràf. b/n; 21x16 cm; rústica

Text en castellà. Disposem de l'edició en català, ISBN 84-7853-443-1
.

Cost sense IVA : 7.21 €
Cost soci 6.85 €
Cost sense IVA : 39.67 €
Cost soci 37.69 €