Condicionament i serveis - 349 llibres

Ordenar

La Envolvente Acústica de los edificios

En los diferentes capítulos del libro se realizan una serie de ejerci...

En los diferentes capítulos del libro se realizan una serie de ejercicios de aplicación de la Acústica en la edificación. El texto se complemnta con unos anexos sobre las magnitudes acústicas básicas y los métodos de cálculo de los índices globales de valoración del aislamiento acústico a ruido aéreo.235 pp.: 21 x 15 cm.; rústica
.

Cost sense IVA : 19.23 €
Cost soci 18.27 €

Abecé de las instalaciones, 1

Aquest llibre pretén ser un petit recull ordenat de coneixements bàsi...

Aquest llibre pretén ser un petit recull ordenat de coneixements bàsics de les instal · lacions de les edificacions que pot servir per facilitar el disseny o dimensionar els equips. Recomanable per a estudiants d'arquitectura i enginyeria que desenvolupen els seus projectes fins de carrera, així com per a professionals que necessiten tenir una idea de quins recursos s'han de destinar a equips i xarxes durant la fase de projecte.

.

Cost sense IVA : 19.23 €
Cost soci 18.27 €

Abecé de las Instalaciones, 2.

El segon tom del Abecé de les Instal · lacions que el lector té a les...

El segon tom del Abecé de les Instal · lacions que el lector té a les mans és una extensió de la primera publicació d'aquesta col · lecció. Aquest lliurament repeteix la organització del Abecé de les instal · lacions 1, respectant fins i tot l'ordre dels capítols i ampliant els continguts de cada un d'ells. Un dels objectius dels autors ha estat mantenir la filosofia del primer Abecé. En aquestes pàgines poden trobar infinitat de taules, dades, gràfics i esquemes que permeten una còmoda aplicació dels conceptes que s'expliquen en el text. A cada capítol, el lector seguirà trobant exemples d'aplicació que ajuden en tot moment a la comprensió dels conceptes i donen seguretat a l'estudiant en l'aplicació dels mateixos.

332 p.: Quadres i gràfics, b / n; 21x15 cm.; Rústica
.

Cost sense IVA : 19.23 €
Cost soci 18.27 €

Simulación visual de la iluminación

Este libro ofrece una visión general de los fundamentos teóricos de l...

Text en Castellà

Este libro ofrece una visión general de los fundamentos teóricos de las técnicas de simulación visual, tanto por lo que hace a los conceptos y recursos disponibles, como a las capacidades y limitaciones de nuestro sistema visual.448 pp.: fot., b/n.; 25x19 cm.; rústica
.

Cost sense IVA : 36.06 €
Cost soci 34.26 €

Certificación Energética en edificios existents.

Criteris per a la identificació de l'envolupant térmica.Este manual t...

Criteris per a la identificació de l'envolupant térmica.Este manual té com a objectiu aportar eines per ajudar a reduir el comportament tèrmic de la pell de l'edifici a través de la identificació dels sistemes constructius que la componen.

.

Cost sense IVA : 16.25 €
Cost soci 15.44 €

VADEMÉCUM DEL CONSERVADOR: Terminología aplicada a la conservación del Patrimonio Cultural

En la present obra, es mostren a manera d'entrades ordenades alfabèti...

En la present obra, es mostren a manera d'entrades ordenades alfabèticament, la terminologia relacionada amb l'obra d'art; des del seu procés de creació, les patologies que causen seu envelliment o deteriorament, així com el relacionat amb la seva intervenció conservativa (materials, procediments, criteris, etc.); especialment, obres que integren el Patrimoni Històric-Artístic. No es tracta simplement d'un diccionari a l'ús, sinó que es mostren gran nombre de exemples, tant escrits com documentals.

640 p .: terminologia; 25 x 17,5 cm .; tapa dura
.

Cost sense IVA : 40.38 €
Cost soci 38.36 €

Arquitectura contemporánea Energía Cero

Deu edificis premiats que il · lustren la integració en el disseny de...

Text a Castellà

Deu edificis premiats que il · lustren la integració en el disseny de l'estètica i de la tecnologia en la resposta solar de l'arquitectura contemporània d'energia zero i de baix consum.

208 p.: Fot., Col., Plantes i seccions; 29 x 22.5 cm; tapa dura
.

Cost sense IVA : 38.37 €
Cost soci 36.45 €

Instalaciones eléctricas en el diseño de edificios.

En este trabajo los autores explican de una forma visual y didáctica ...

Text en Castellà/Anglès

En este trabajo los autores explican de una forma visual y didáctica las instalaciones de un edificio de viviendas. Se dan las herramientas necesarias e indispensables para conseguir un dimensionado óptimo de las líneas eléctricas que cumplan los requerimientos normativos establecidos en el reglamento electrotécnico de baja tensión.191 pp.: gràfics; 21 x 21 cm.; rústica
.

Cost sense IVA : 19.23 €
Cost soci 18.27 €

Acondicionamiento ambiental y habitabilidad del espacio arquitectónico

Habitabilitat i sostenibilitat, disseny ambiental, clima i arquitectu...

Habitabilitat i sostenibilitat, disseny ambiental, clima i arquitectura, disseny de la emvolvente, demanda energètica i solucions sostenibles són els capítols en què s'estructura aquest manual pràctic.

.

Cost sense IVA : 33.65 €
Cost soci 31.97 €

Experto en certificación Energética de Edificios Existentes.Herramienta CE X

Que els tècnics i altres responsables de l'execució de la qualificaci...

Que els tècnics i altres responsables de l'execució de la qualificació energètica d'edificis existents puguin conèixer i interpretar el contingut del procediment de Certificació Energètica d'Edificis nous i existents. S'adquiriran els coneixements bàsics per gestionar el programa CE3X per tal de modelar els diferents tipus d'immobles existents i obtenir la seva qualificació energètica, exposant els coneixements per obtenir, valorar i interpretar els valori s obtinguts, i introduir les mesures de millora per obtenir una qualificació de l'immoble millorada.

.

Cost sense IVA : 32.1 €
Cost soci 30.5 €
Cost sense IVA : 28.75 €
Cost soci 27.31 €

Aislamiento térmico en la edificación: limitación de la demanda energética DB HE1 e iniciación a la calificación energética

Manual que correspon a l'actualització del volum IV d'aquesta col·lec...

Text en castellà

Manual que correspon a l'actualització del volum IV d'aquesta col·lecció, publicat al 2004 i que es presenta ara revisat, incorporant els canvis introduïts pel Codi Tècnic de l'Edificació i el Reial Decret 47/2007 pel que s'aprova el procediment bàsic per a la certificació d'eficiència energètica d'edificis de nova construcció. 139 p.: il., taules i gràfics; 30x21 cm; rústica

.

Cost sense IVA : 22.0 €
Cost soci 20.9 €
Cost sense IVA : 23.08 €
Cost soci 21.93 €
Cost sense IVA : 19.23 €
Cost soci 18.27 €

Instalaciones Hidráulicas en el Diseño de Edificios: Problemas resueltos de Instalaciones Hidráulicas

Este manual de instalaciones se ha concebido con la intención de serv...

Castellano e inglés

Este manual de instalaciones se ha concebido con la intención de servir de ayuda tanto al estudiante como al experto que se ocupan del diseño y cálculo de las redes de instalaciones hidráulicas (fontanería, saneamiento y calefacción) en los edificios, puesto que combina la exposición concisa de los principios teóricos fundamentales con el desarrollo de los casos prácticos que se presentan más a menudo en el ejercicio profesional.180 p.: 21x20 cm.; rústica
.

Cost sense IVA : 19.23 €
Cost soci 18.27 €

Abecé de las instalacions de calefacción

Este libro transmite de forma didáctica los conocimientos básicos nec...

Text en Castellà

Este libro transmite de forma didáctica los conocimientos básicos necesarios y fundamentales para la comprensión de las instalaciones de calefacción de una forma pragmática mediante ejercicios resueltos dando solución a dificultades que presentan ciertos contenidos.189 pp.: dib., gràf.; 21 x 15 cm:.; rústica
.

Cost sense IVA : 19.23 €
Cost soci 18.27 €

Gestión del mantenimiento en edificación

Inclou pràctiques fitxes que serviran de suport per a la implantació ...

Inclou pràctiques fitxes que serviran de suport per a la implantació de la gestió del manteniment així com per a la realització del calendari d'actuacions i inspeccions.

158 p .: il., Fot., B / n; 25x21 cm .; rústica
.

Cost sense IVA : 19.18 €
Cost soci 18.22 €

Tecnología de la construcción: Técnicas de aislamiento e impermeabilización

Este manual estudia los materiales de aislamiento térmico, acústico e...

Este manual estudia los materiales de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización, así como las técnicas empleadas para su instalación y aplicación.94 p.: fot., color; 26x20 cm.; rústica
.

Cost sense IVA : 16.02 €
Cost soci 15.22 €

Instal·lacions en el projecte executiu, Les: instal·lacions de climatització

Llibre que ofereix una visió àmplia de la tècnica de la climatització...

Text en català

Llibre que ofereix una visió àmplia de la tècnica de la climatització. S'ofereixen coneixements bàsics i generals sobre el control ambiental tèrmic d'un edifici, per tal de donar a l'arquitecte la informació precisa durant la fase del projecte executiu. 109 p.: taules i gràfics; 24x17 cm.; rústica

.

Cost sense IVA : 14.42 €
Cost soci 13.7 €

Biomasa: climatización

Llibre que presenta diversos sistemes utilitzats per donar un servei ...

Text en castellà

Llibre que presenta diversos sistemes utilitzats per donar un servei de climatització, és a dir, calor per a calefacció a l'hivern i aigua calenta sanitària tot l'any, i producció de fred generalment a l'estiu, no només en el sector industrial, sinó també en els sectors residencial i terciari.38 p.: il., fot., taules i gràfics; 21x15 cm; rústica

.

Cost sense IVA : 4.81 €
Cost soci 4.57 €

Instalaciones complementarias en el edificio

L'índex fa referència a les instal·lacios de seguretat, de protecció ...

L'índex fa referència a les instal·lacios de seguretat, de protecció elèctrica, de protecció contra el foc i de comunicació.286 p.: il·; 24x17 cm; rústica

.

Cost sense IVA : 17.92 €
Cost soci 17.02 €

Projecte casa Barcelona

Explica el naixement i, per tant, la breu història d'una idea compart...

Explica el naixement i, per tant, la breu història d'una idea compartida amb il·lusió i convertida en el conegut projecte Casa Barcelona. L'objectiu d'aquest projecte és redissenyar nous esquemes de planificació i disseny d'habitatges a través de productes totalment innovadors, tots ells exposats a la fira Construmat. 155 p.: il. fot.; 22x24 cm; rústica

Text en català. Existeix l'edició en castellà, ISBN 84-95273-95-0 i l'edició en anglès, ISBN 84-95273-96-9
.

Cost sense IVA : 19.32 €
Cost soci 18.35 €

proyecto casa barcelonaText en castellà. Existeix l'edició en anglès, ISBN 84-95273-96-9 i l'edició en català, ISBN 84-95273-94-2
.

Cost sense IVA : 19.23 €
Cost soci 18.27 €