Enginyeria - 145 llibres

Ordenar

Guía básica de la sostenibilidad

Segona edició, revisada i ampliada, d'aquesta aproximació elemental a...

Text en castellà

Segona edició, revisada i ampliada, d'aquesta aproximació elemental a un dels problemes clau amb què s'enfronten els arquitectes d'avui en dia. Reuneix moltes de les tendències que hi ha al voltant del concepte de "sostenibilitat". Exposa els programes i polítiques dels governs i institucions a favor del medi ambient i resumeix de manera completa les diferents mesures i solucions ecològiques. 222 p.: il.; 18x18 cm; rústica

.

Cost sense IVA : 24.04 €
Cost soci 22.84 €

Inventario de puentes ferroviarios de España

Un inventari que recull la informació de més de 1.300 ponts construït...

Text en castellà

Un inventari que recull la informació de més de 1.300 ponts construïts al nostre país, tots majors de 25 metres. La selecció comprèn des dels primers ponts fins a les més modernes infraestructures. 500 p.: fot., map.; 20x26 cm; tapa dura

.

Cost sense IVA : 47.12 €
Cost soci 44.76 €

Materials per a l'enginyeria

Una descripció de les característiques i aplicacions més rellevants d...

Text en català

Una descripció de les característiques i aplicacions més rellevants dels diferents tipus de materials que s'utilitzen en el camp de l'enginyeria. 196 p.: gràf. b/n; 24x17 cm; rústica

.

Cost sense IVA : 17.12 €
Cost soci 16.26 €

Vegetation, water, humans and the climate: a new perspective on an interactive system

Un llibre que ofereix una visió detallada de la influència de la vege...

Text en anglès

Un llibre que ofereix una visió detallada de la influència de la vegetació i la pol·lució al nostre sistema terrestre. Analitza també la vulnerabilitat ambiental i el canvi climàtic. 566 p.: il., gràf.; 27x20 cm; tapa dura

.

Cost sense IVA : 149.09 €
Cost soci 141.64 €

Obras marítimas

Una visió general de la tipologia d'obres marítimes i de les condicio...

Text en castellà

Una visió general de la tipologia d'obres marítimes i de les condicions de la construcció marítima. 390 p.: gràf., fot.; 24x17 cm; rústica

.

Cost sense IVA : 33.56 €
Cost soci 31.88 €

Territorio y medio ambiente: métodos cuantitativos y técnicas de información geográfica

Els mètodes quantitatius són freqüentment utilitzats en els estudis d...

Text en castellà

Els mètodes quantitatius són freqüentment utilitzats en els estudis del territori i del medi ambient. Permeten simular i predir determinats processos que operen en la natura. Aquest manual analitza tots aquests ètodes amb detall. 404 p.: gràf., map. b/n; 24x17 cm; rústica

.

Cost sense IVA : 17.31 €
Cost soci 16.44 €

Sewers: replacement and new construction

Un manual sobre la construcció de clavegueres públiques. Analitza asp...

Text en anglès

Un manual sobre la construcció de clavegueres públiques. Analitza aspectes relacionats amb l'enginyeria, així com també se centra en la supervisió, els contractes i d'altres temes de gestió. 574 p.: gràf., fot. b/n; 25x17 cm; tapa dura

.

Cost sense IVA : 211.54 €
Cost soci 200.96 €

Reflexiones sobre seguridad y salud en obras públicas contratadas

Una aportació d'arguments de motivació basats en conceptes globals i ...

Text en castellà

Una aportació d'arguments de motivació basats en conceptes globals i d'integració de l'acció preventiva. 562 p.: gràf., fot. b/n; 25x17 cm; tapa dura

.

Cost sense IVA : 28.85 €
Cost soci 27.41 €

Minicentrales hidroeléctricas: mercado eléctrico, aspectos técnicos y viabilidad económica de inversiones

218 p.: gràf., b/n; 24x17 cm; rústica

Text en castellà

218 p.: gràf., b/n; 24x17 cm; rústica

.

Cost sense IVA : 16.83 €
Cost soci 15.99 €

Planning and design of ports and marine terminals

Segona edició d'aquest manual per a la planificació i el disseny de p...

Text en anglès

Segona edició d'aquest manual per a la planificació i el disseny de ports i terminals marítimes. Inclou un capítol que fa referència a les condicions mediambientals. 446 p.: gràf., fot. b/n; 25x17 cm; tapa dura

.

Cost sense IVA : 171.59 €
Cost soci 163.01 €

Prácticas de métodos topográficos y aplicaciones para ingenieros agrónomos

Una guia sobre topografia aplicada a l'enginyeria rural dins de l'eng...

Text en castellà

Una guia sobre topografia aplicada a l'enginyeria rural dins de l'enginyeria agrònoma. 83 p.: gràf. b/n; 24x17 cm; rústica

.

Cost sense IVA : 7.6 €
Cost soci 7.22 €

Puentes del Guadalquivir, Los

Història dels ponts que s'han anat construïnt al llarg del riu Guadal...

Text en castellà

Història dels ponts que s'han anat construïnt al llarg del riu Guadalquivir. Inclou un inventari detallat de les peces existents sobre el riu, en el que es recullen dades d'interès com la localització de l'obra, origen, dimensions, factura, etc. 581 p.: map., fot. b/n; 25x21 cm; tapa dura

.

Cost sense IVA : 70.0 €
Cost soci 66.5 €

Diccionario terminológico de la industria automotriz y del transporte

Un diccionari que conté 95.000 entrades amb terminologia especialitza...

Text en castellà i anglès

Un diccionari que conté 95.000 entrades amb terminologia especialitzada de la indústria automotriu, la siderúrgia i metal·lúrgia, l'enginyeria mecànica i hidràulica, etc. 799 p.; 25x17 cm; tapa dura

.

Cost sense IVA : 81.73 €
Cost soci 77.64 €

Contaminación atmosférica: manual de laboratorio

Un manual que compila una sèrie de pràctiques per als alumnes de la L...

Text en castellà

Un manual que compila una sèrie de pràctiques per als alumnes de la Llicenciatura de Ciències Ambientals. Inclou un quadern de resultats. 123 p.: gràf. b/n; 24x17 cm; rústica

.

Cost sense IVA : 14.62 €
Cost soci 13.89 €

Manual de energía eólica: investigación, diseño, promoción, construcción y explotación de distinto tipo de instalaciones

Un manual sobre l'energia eòlica. Analitza les propietats del vent i ...

Text en castellà

Un manual sobre l'energia eòlica. Analitza les propietats del vent i el seu comportament, així com també les utilitats d'aquest tipus d'energia i les seves instal·lacions. 471 p.: il., fot. b/n; 23x16 cm; rústica

.

Cost sense IVA : 36.54 €
Cost soci 34.71 €

Guía del instalador de energías renovables

Una guia sobre les energies fotovoltaica, tèrmica i eòlica, així com ...

Text en castellà

Una guia sobre les energies fotovoltaica, tèrmica i eòlica, així com també sobre climatització. 254 p.: il., gràf. b/n; 24x17 cm; rústica

.

Cost sense IVA : 19.23 €
Cost soci 18.27 €

Detalles estructurales

Un llibre que té per objectiu servir de suport al projectista, permet...

Text en castellà

Un llibre que té per objectiu servir de suport al projectista, permetent presentar els plànols tecnològics i estructurals amb la necessària claredat per a la seva correcta interpretació. 1 v.: il., gràf. b/n; 28x20 cm; rústica + 1 CD-ROM

.

Cost sense IVA : 33.65 €
Cost soci 31.97 €

Gestión de aparcamientos subterráneos

Una investigació que incideix en la modelització de les operacions i ...

Text en castellà

Una investigació que incideix en la modelització de les operacions i del comportament dels usuaris en aparcaments subterranis de la ciutat de Barcelona. L'objectiu és proposar millores en la planificació i gestió d'aquestes estructures. 121 p.: gràf.; 30x21 cm; rústica

.

Cost sense IVA : 20.19 €
Cost soci 19.18 €

Cuadernos de panorámica general de puentes

Dos volums que analitzen les diverses tipologies de ponts: formigó ar...

Text en castellà

Dos volums que analitzen les diverses tipologies de ponts: formigó armat, formigó pretensat, ponts de fàbrica de pedra i ponts metàl·lics. 2 v.: plànols, fot. b/n; 20x29 cm; rústica + 1 CD-ROM

.

Cost sense IVA : 85.29 €
Cost soci 81.03 €

Stress ribbon and cable-supported pedestrian bridges

Una anàlisi exhaustiva de tots els aspectes que fan referència al dis...

Text en anglès

Una anàlisi exhaustiva de tots els aspectes que fan referència al disseny d'estructures per a ponts. Descriu els tipus, els criteris de disseny, la tecnologia emprada, etc. 232 p.: fot., gràf. b/n; 28x22 cm; tapa dura

.

Cost sense IVA : 82.39 €
Cost soci 78.27 €

Bridges: three thousand years of defying nature

Una anàlisi de més de 100 ponts d'arreu del món, des dels primers any...

Text en anglès

Una anàlisi de més de 100 ponts d'arreu del món, des dels primers anys fins al segle XXI. Hi destaquen el Pont Vecchio a Florència, el Pont de Brooklyn a Nova York i el Golden Gate a San Francisco, entre d'altres. 208 p.: fot.; 26x23 cm; tapa dura

.

Cost sense IVA : 45.08 €
Cost soci 42.83 €

Química verda

Monografia centrada en l'exercici de la química que prioritza el resp...

Text en català

Monografia centrada en l'exercici de la química que prioritza el respecte al medi ambient. Per aquesta raó es desenvolupa un codi de bones pràctiques mediambientals que abracen tot tipus de disciplines des e l'enginyeria química fins a la biotecnologia. 138 p.: il. b/n; 24x16 cm; rústica

.

Cost sense IVA : 12.98 €
Cost soci 12.33 €

Concesiones en infraestructura: cómo hacerlo bien

Una anàlisi empírica de la història de les concessions d'infraestruct...

Text en castellà

Una anàlisi empírica de la història de les concessions d'infraestructures a l'empresa privada en les dues últimes dècades. 231 p.: gràf. b/n; 24x17 cm; rústica

.

Cost sense IVA : 18.27 €
Cost soci 17.36 €

Inventario de túneles ferroviarios de España

Un repàs a la història de més de 1.700 túnels de la xarxa ferroviària...

Text en castellà

Un repàs a la història de més de 1.700 túnels de la xarxa ferroviària espanyola. En definitiva, un viatge pel nostre subsòl d'uns 800 quilòmetres. 446 p.: mapes, fot.; 20x26 cm; tapa dura

.

Cost sense IVA : 47.12 €
Cost soci 44.76 €