Diversos - 338 llibres

Ordenar

Diccionari manual de la construcció

Cinquena edició d'aquest diccionari editat per l'ITEC. Conté vocabula...

Cinquena edició d'aquest diccionari editat per l'ITEC. Conté vocabulari bàsic i lèxic de la construcció, concretament 5.000 termes, tots amb equivalències en castellà. 315 p.; 24x17 cm; rústica

Text en català i castellà
.

Cost sense IVA : 21.15 €
Cost soci 20.09 €

Manual de técnicas gráficas para arquitectos, diseñadores y artistas.

Text en castellà

128 p.; 21x30 cm; 580 g; rústica
.

Cost sense IVA : 24.04 €
Cost soci 22.84 €

Construcción en la arquitectura, 1, 2, 3: Las técnicas, Los elementos, La composición

Les tècniques, els elements i la composició (l'estructura) conformen ...

Les tècniques, els elements i la composició (l'estructura) conformen aquest pac de tres volums. I. Parició, mestre constructor i professor arquitecte transmet aquests textos amb claredat pedagògica. El seu fonament en la pròpia experiència tenen pocs equivalents en el panorama de la reflexió. 3 vols.: il·: fot.; 23x25 cm; rústica i estoig

.

Cost sense IVA : 60.1 €
Cost soci 57.1 €

Intal·lacions de gasos combustibles: recopilació de la legislació aplicable-2000

La situació actual del sector dels gasos combustibles està definidada...

La situació actual del sector dels gasos combustibles està definidada per la interacció de dos principis: creixement i liberalització. Ambdós afecten a tot el procés, des del moment en que entra el gas al sistema fins que es consumeix en una instal·lació receptora. L'objectiu d'aquest llibre és contribuir al desenvolupament d'aquest procés i que la normativa actualitzada sigui útil als diferents agents que operen en aquest àmbit. 365 p.; 30x21 cm; rústica

.

Cost sense IVA : 30.77 €
Cost soci 29.23 €

Ruido industrial y urbano

L'autor dóna solucions als problemes reals relatius a la prevenció de...

L'autor dóna solucions als problemes reals relatius a la prevenció de nivells excessius de sorolls i troba la fórmula per aconseguir un acondicionament acústic òptim. 225 p.: gràfics; 24x17 cm; rústica

.

Cost sense IVA : 15.67 €
Cost soci 14.89 €
Cost sense IVA : 7.66 €
Cost soci 7.28 €
Cost sense IVA : 3.26 €
Cost soci 3.1 €
Cost sense IVA : 13.29 €
Cost soci 12.63 €
Cost sense IVA : 5.78 €
Cost soci 5.49 €

Riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de hormigón: Orden Circular 5/2001

Algunes de les qüestions que s'analitzen en aquesta Ordre Circular só...

Algunes de les qüestions que s'analitzen en aquesta Ordre Circular són: la categoria de tràfic pesat TOO que apareixerà en les futures normes 6.1, 2-IC i 6.3-IC; les prescripcions sobre lligants hidrocarbonats i ciments de l'Ordre Ministerial de 27 de desembre de 1999; se suprimeixen els fusos granulomètrics en les mescles bituminoses i es normalitza l'ús de les mescles bituminoses d'alt mòdul, entre altres aspectes d'interès. 105 p.; 30x21 cm; rústica + 1 disquet

Text en castellà Acompanyat d'un disquet
.

Cost sense IVA : 6.94 €
Cost soci 6.59 €

Vasto a Napoli, Il. El ensanche de Barcelona: due realtà a confronto = el contraste entre dos realidades

Anàlisi de les edificacions i les tècniques constructives tradicional...

Anàlisi de les edificacions i les tècniques constructives tradicionals en els emplaçaments situats en contextos urbans mediterranis per excel·lència: les àrees del Vasto a Nàpols i de l'Eixample a Barcelona. Es parteix del marc històric i urbanístic, així com de l'estudi de les característiques dels materials. 456 p.: il. b/n; 24x17 cm; rústica

Text en castellà i italià Projecte de col·laboració: Arquitectura y tTécnicas Constructivas Tradicionales en el Área Mediterránea
.

Cost sense IVA : 12.85 €
Cost soci 12.21 €
Cost sense IVA : 12.01 €
Cost soci 11.41 €
Cost sense IVA : 18.03 €
Cost soci 17.13 €
Cost sense IVA : 18.03 €
Cost soci 17.13 €