Diversos - 336 llibres

Ordenar

Banco de detalles arquitectónicos 2002

L'objectiu principal d'aquest llibre està encaminat a millorar la qua...

L'objectiu principal d'aquest llibre està encaminat a millorar la qualitat, la seguretat i el manteniment de l'habitatge i l'edificació. Es tracta d'un manual de consulta amb un contingut gràfic molt original (més de 1.200 detalls, dibuixos 2D, 3D, renders, perspectives i dissenys) que inclou, a més, una base de dades amb 4.660 especificacions, ressenyes tècniques literals, normativa de referència i toleràncies.367 p.:il.,b/n;21 x 30 cm;rústica
.

Cost sense IVA : 37.35 €
Cost soci 35.48 €

Urban sketching.Guia completa de técnicas de dibujo urbano.

S'aborden des d'alguns principis bàsics del dibuix fins a qüestions e...

S'aborden des d'alguns principis bàsics del dibuix fins a qüestions específiques de la crònica urbana il·lustrada, analitza les tècniques i recursos expressius de nombrosos il·lustradors, dissenyadors i artistes gràfics i proporciona infinitat de trucs i consells per endinsar-se en l'univers del dibuix urbà.

.

Cost sense IVA : 17.31 €
Cost soci 16.44 €

DIBUJO Y PROYECTO

TEXT EN CASTELLÀ.

Cost sense IVA : 33.65 €
Cost soci 30.29 €

Experto en Inspección Técnica de Edificios

Aporta els coneixements per afrontar un informe d'inspecció tècnica d...

Aporta els coneixements per afrontar un informe d'inspecció tècnica d'edificis amb una correcta actuació, desenvolupant a través de les seves unitats didàctiques, les àrees de coneixements específiques de la ITE: legislació d'aplicació, procediments d'intervenció, visites, informes, procediment de tramitació , coneixements bàsics dels processos patològics i altres més.

.

Cost sense IVA : 26.34 €
Cost soci 25.02 €

English for architecture & construction in 300 images

És un fet que l'anglès és l'idioma principal que s'utilitza entre per...

És un fet que l'anglès és l'idioma principal que s'utilitza entre persones de diferents països. Això facilita la mobilitat dels arquitectes i enginyers de la construcció i també la comunicació mitjançant l'ús d'altres tipus de mitjans de comunicació com Internet. Per tant, l'objectiu d'aquests llibres és que facilita la comunicació en el seu entorn professional, que mostra la construcció de vocabulari tècnic i professional més utilitzat i necessari a través de l'ús d'imatges simples. Fet per als arquitectes, els enginyers de la construcció, interioristes, directors de projectes i els estudiants, esperem que aquest petit llibre l'ajudarà en la seva comunicació professional.

116 p.: Il, color .; 14x21 cm.; rústica
.

Cost sense IVA : 20.0 €
Cost soci 19.0 €

Gestión de residuos en las obras de construcción y demolición

En este Manual se trata de explicar la gestión de los residuos de la ...

En este Manual se trata de explicar la gestión de los residuos de la construcción y demolición RCD) partiendo de su problemática, para posteriormente entender la necesidad de una buena gestión bajo las directrices de la legislación vigente en la actualidad.170 p.: fot., color; 26x20 cm.; rústica
.

Cost sense IVA : 32.05 €
Cost soci 32.05 €

Claves para la redacción de informes periciales en edificación

Nos encontramos ante una obra muy completa y ambiciosa, que pretende ...

Nos encontramos ante una obra muy completa y ambiciosa, que pretende facilitar al perito, la comprensión del procedimiento judicial en el que se verá inmerso como consecuencia del informe de parte por el confeccionado, o de la designación judicial de la que haya sido objeto.362 p.: 24x16,5 cm.; rústica
.

Cost sense IVA : 27.88 €
Cost soci 26.49 €

Diccionari manual de la construcció

Cinquena edició d'aquest diccionari editat per l'ITEC. Conté vocabula...

Cinquena edició d'aquest diccionari editat per l'ITEC. Conté vocabulari bàsic i lèxic de la construcció, concretament 5.000 termes, tots amb equivalències en castellà. 315 p.; 24x17 cm; rústica

Text en català i castellà
.

Cost sense IVA : 21.15 €
Cost soci 20.09 €

Manual de técnicas gráficas para arquitectos, diseñadores y artistas.

Text en castellà

128 p.; 21x30 cm; 580 g; rústica
.

Cost sense IVA : 24.04 €
Cost soci 22.84 €

Construcción en la arquitectura, 1, 2, 3: Las técnicas, Los elementos, La composición

Les tècniques, els elements i la composició (l'estructura) conformen ...

Les tècniques, els elements i la composició (l'estructura) conformen aquest pac de tres volums. I. Parició, mestre constructor i professor arquitecte transmet aquests textos amb claredat pedagògica. El seu fonament en la pròpia experiència tenen pocs equivalents en el panorama de la reflexió. 3 vols.: il·: fot.; 23x25 cm; rústica i estoig

.

Cost sense IVA : 60.1 €
Cost soci 57.1 €

Intal·lacions de gasos combustibles: recopilació de la legislació aplicable-2000

La situació actual del sector dels gasos combustibles està definidada...

La situació actual del sector dels gasos combustibles està definidada per la interacció de dos principis: creixement i liberalització. Ambdós afecten a tot el procés, des del moment en que entra el gas al sistema fins que es consumeix en una instal·lació receptora. L'objectiu d'aquest llibre és contribuir al desenvolupament d'aquest procés i que la normativa actualitzada sigui útil als diferents agents que operen en aquest àmbit. 365 p.; 30x21 cm; rústica

.

Cost sense IVA : 30.77 €
Cost soci 29.23 €

Ruido industrial y urbano

L'autor dóna solucions als problemes reals relatius a la prevenció de...

L'autor dóna solucions als problemes reals relatius a la prevenció de nivells excessius de sorolls i troba la fórmula per aconseguir un acondicionament acústic òptim. 225 p.: gràfics; 24x17 cm; rústica

.

Cost sense IVA : 15.67 €
Cost soci 14.89 €
Cost sense IVA : 7.66 €
Cost soci 7.28 €
Cost sense IVA : 3.26 €
Cost soci 3.1 €
Cost sense IVA : 13.29 €
Cost soci 12.63 €
Cost sense IVA : 5.78 €
Cost soci 5.49 €

Riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de hormigón: Orden Circular 5/2001

Algunes de les qüestions que s'analitzen en aquesta Ordre Circular só...

Algunes de les qüestions que s'analitzen en aquesta Ordre Circular són: la categoria de tràfic pesat TOO que apareixerà en les futures normes 6.1, 2-IC i 6.3-IC; les prescripcions sobre lligants hidrocarbonats i ciments de l'Ordre Ministerial de 27 de desembre de 1999; se suprimeixen els fusos granulomètrics en les mescles bituminoses i es normalitza l'ús de les mescles bituminoses d'alt mòdul, entre altres aspectes d'interès. 105 p.; 30x21 cm; rústica + 1 disquet

Text en castellà Acompanyat d'un disquet
.

Cost sense IVA : 6.94 €
Cost soci 6.59 €

Vasto a Napoli, Il. El ensanche de Barcelona: due realtà a confronto = el contraste entre dos realidades

Anàlisi de les edificacions i les tècniques constructives tradicional...

Anàlisi de les edificacions i les tècniques constructives tradicionals en els emplaçaments situats en contextos urbans mediterranis per excel·lència: les àrees del Vasto a Nàpols i de l'Eixample a Barcelona. Es parteix del marc històric i urbanístic, així com de l'estudi de les característiques dels materials. 456 p.: il. b/n; 24x17 cm; rústica

Text en castellà i italià Projecte de col·laboració: Arquitectura y tTécnicas Constructivas Tradicionales en el Área Mediterránea
.

Cost sense IVA : 12.85 €
Cost soci 12.21 €