Diversos - 501 llibres

Ordenar

Valoraciones en la Ley del Suelo, Las

El llibre comença comentant, amb caràcter introductori, alguns aspect...

El llibre comença comentant, amb caràcter introductori, alguns aspectes generals de la LS98 relacionats amb la disciplina de les valoracions, com són els aprofitaments urbanístics i la classificació del sòl, per tal de veure després els principis i criteris generals que regeixen les valoracions de la LS98 relacionant-los amb els de les lleis anteriors. Per últim, analitza el text articulat que fa referència a les valoracions expropiatòries. 173 p.; 21x15 cm; rústica

Text en castellà Volum relligat en espiral
.

Cost sense IVA : 14.0 €
Cost soci 13.3 €

Método para la coordinación de seguridad y salud en la construcción

Manual que ens explica els mètodes d'actuació de cara a la coordinaci...

Manual que ens explica els mètodes d'actuació de cara a la coordinació en matèria de seguretat i salut. Tots ells estan sòlidament fonamentats i desenvolupats a partir de la legislació vigent. 168 p.; 24x17 cm; rústica

Text en castellà
.

Cost sense IVA : 19.23 €
Cost soci 18.27 €

RBT: Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión: Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002

501 p.; 21x15 cm; rústica

501 p.; 21x15 cm; rústica

Text en castellà
.

Cost sense IVA : 13.46 €
Cost soci 12.79 €

Glosario jurídico-político de la Unión Europea

Pretèn ajudar a conèixer la Unió del present i del futur, tant a dife...

Pretèn ajudar a conèixer la Unió del present i del futur, tant a diferents professionals del Dret, el Periodisme, l'Economia o la Política, com a estudiants o lectors interessats en temes comunitaris. Gràcies a les seves definicions precises i eficaces, aquest llibre representa una interessant novetat bibliogràfica imprescindible com a obra de referència i documentació sobre la Unió Europea. 347 p.; 22x14 cm; rústica

Text en castellà
.

Cost sense IVA : 17.31 €
Cost soci 16.44 €
Cost sense IVA : 17.34 €
Cost soci 16.47 €
Cost sense IVA : 31.78 €
Cost soci 30.19 €
Cost sense IVA : 4.62 €
Cost soci 4.39 €

Legislación sobre seguridad y salud en el trabajo

1267 p.; 17x12 cm.; rústica

1267 p.; 17x12 cm.; rústica

Text en castellà
.

Cost sense IVA : 29.19 €
Cost soci 27.73 €